Felhasználási feltételek

VALMIO s.r.o.
Kereskedelmi cég: VALMIO s.r.o.
székhely: Stará Kysibelská 598/31, 36001 Karlovy Vary Csehország
azonosító szám: 09132406, HÉA-fizető száma: CZ09132406
bejegyezve a kereskedelmi nyilvántartásba, amelyet vezet: Ügyiratszám: C 39287/KSPL Pilsen Regionális Bíróság
áruk értékesítése a következő internetes címen található online áruházon keresztül: www.valmio.cz / www.valmio.sk / www.valmio.ro / www.valmio.hu

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A VALMIO s.r.o., Stará Kysibelská 598/31, 36001 Karlovy Vary Cseh Köztársaság, azonosítószáma: 09132406, a vezetett kereskedelmi nyilvántartásba bejegyzett kereskedelmi társaság jelen szerződési feltételei (a továbbiakban: „feltételek”). Ügyiratszám: C 39826/KSPL Pilsen Regionális Bíróság (a továbbiakban: "eladó") a 89/2012 Coll. törvény 1751. §-ának (1) bekezdésével összhangban szabályozza a módosított Polgári Törvénykönyvet (a továbbiakban: mint a Ptk.) a szerződő felek kölcsönös jogai és kötelezettségei, amelyek az eladó és más természetes személy között létrejött adásvételi szerződéssel (a továbbiakban: adásvételi szerződés) kapcsolatban vagy annak alapján keletkeznek. a továbbiakban: vásárló) az eladó webáruházán keresztül. Az online áruházat az eladó a www.valmio.cz / www.valmio.sk internetes címen található weboldalon (a továbbiakban: "honlap"), a weboldal felületén keresztül üzemelteti (a továbbiakban: üzlet webes felület").

1.2. A feltételek nem vonatkoznak arra az esetre, ha az eladótól árut vásárolni szándékozó személy jogi személy, vagy olyan személy, aki üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása keretében árut rendel.

1.3. A feltételektől eltérő rendelkezéseket az adásvételi szerződésben lehet megtárgyalni. Az adásvételi szerződés ettől eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a feltételekben foglaltakkal szemben.

1.4. A feltételek az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az üzleti feltételek cseh nyelven készültek. Az adásvételi szerződés cseh nyelven köthető.

1.5. A feltételek szövegét az eladó megváltoztathatja, kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a szerződési feltételek korábbi változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK

2.1. A vásárlónak a weboldalon történt regisztrációja alapján a vásárló hozzáférhet annak felhasználói felületéhez. Felhasználói felületéről a vásárló árut rendelhet (a továbbiakban: felhasználói fiók). Amennyiben az áruház webes felülete ezt lehetővé teszi, a vásárló regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül az üzlet webes felületéről.

2.2. A Vásárló a weboldalon történő regisztrációkor és az áru megrendelésekor köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókjában megadott adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A vásárló által a felhasználói fiókban és az áru megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.

2.3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vásárló köteles a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat bizalmasan kezelni.

2.4. A vevő nem jogosult felhasználói fiókja harmadik fél számára történő használatára.

2.5. Az eladó megszüntetheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a vevő 2 évnél hosszabb ideig nem használja felhasználói fiókját, vagy ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésből (ideértve a feltételeket is) vállalt kötelezettségeit.

2.6. Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy a nap 24 órájában elérhető, különösen az eladó hardver és szoftver berendezéseinek szükséges karbantartása miatt, ill. harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása.

3. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1. Az áruház webes felületén elhelyezett áruk minden bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles ezen árukra vonatkozóan adásvételi szerződést kötni. A Ptk. 1732. § (2) bekezdésének rendelkezése nem alkalmazható.

3.2. Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az áruról, beleértve az egyes áruk árait és az áru visszaküldésének költségét, amennyiben az áru jellegénél fogva a szokásos postai úton nem küldhető vissza. A termékek árai tartalmazzák az általános forgalmi adót és minden kapcsolódó díjat. A termékárak mindaddig érvényben maradnak, amíg azok megjelennek az áruház webes felületén. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedileg megtárgyalt feltételek mellett adásvételi szerződést kössön.

3.3. Az áruház webes felülete az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről is tájékoztatást tartalmaz. Az áruház webes felületén feltüntetett, az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó tájékoztatás csak abban az esetben érvényes, ha az áru Csehország területén belül történik.

3.4. Az áru megrendeléséhez a vásárló az áruház webes felületén található megrendelőlapot tölti ki. A megrendelőlap főként a következőkről tartalmaz információkat:

3.4.1. megrendelt áru (a megrendelt árut a vásárló az áruház webes felületének elektronikus kosarába "teszi"),

3.4.2. az áru vételárának fizetési módja, tájékoztatás a megrendelt áru szállításának szükséges módjáról és

3.4.3. tájékoztatást az áruk kiszállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban együttesen: „megrendelés”).

3.5. A megrendelés eladónak történő elküldése előtt a vevő ellenőrizheti és megváltoztathatja a vevő által a megrendelésben megadott adatait, figyelembe véve a vevő azon lehetőségét is, hogy észlelje és kijavítsa a megrendelésbe történő adatbevitel során fellépő hibákat. A vevő a megrendelést a „Megrendelés befejezése” gombra kattintva küldi el az eladónak. A megrendelésben szereplő adatokat az eladó helyesnek tekinti. Az eladó a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolja ezt az átvételt a vevőnek e-mailben, a vevő felhasználói fiókjában vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: vásárló e-mail címe) .

3.6. Az eladó a megrendelés jellegétől függően (áru mennyisége, vételár összege, becsült szállítási költség) mindig jogosult a vevőtől a megrendelés további visszaigazolását kérni (például írásban vagy telefonon).

3.7. Az eladó és a vevő közötti szerződéses jogviszony a megrendelés elfogadásának (elfogadásnak) kézbesítésével jön létre, amelyet az eladó e-mailben küld meg a vevőnek, a vevő e-mail címére.

3.8. A vevő vállalja, hogy az adásvételi szerződés megkötésekor távoli kommunikációs eszközöket használ. Az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a távközlő eszközök távhasználata során a vevőnél felmerülő költségeket (internetkapcsolat költsége, telefonálás költsége) a vevő maga fedezi, és ezek a költségek nem térnek el az alapköltségektől. mérték.

3.9. Az e-shop hozzáférést biztosít más fogyasztók termékértékeléseihez. Ezen vélemények hitelességét az biztosítja, hogy az értékelést konkrét megrendelésekkel kapcsoljuk össze, így a megrendelés feladása nélkül nem lehetséges az áru értékelése. Ily módon ellenőrizni és bizonyítani tudjuk, hogy a vélemény valódi fogyasztótól származik.

4. ÁRUK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
4.1. Az áru árát és az áru adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket a vevő az alábbi módokon fizetheti meg az eladónak:
utánvéttel a vevő által a megrendelésben megadott helyen;
készpénz nélküli átutalással az eladó 1350259009 / 2700 számú számlájára (vagy CZ5327000000001350259017, ha a fizetés euróban történik EURO),

(vagy CZ0927000000001350259033, ha a fizetés euróban történik HUF) az UniCredit Banknál vezetett, a Valmio s.r.o. (a továbbiakban: "eladó fiókja");
készpénzmentes a ComGate fizetési rendszeren keresztül;
készpénz nélküli fizetési kártyával;
harmadik fél által nyújtott kölcsön révén.
4.2. A vételáron felül a vevő köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket is a megállapodás szerinti összegben. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában a vételár tartalmazza az áru kiszállításával kapcsolatos költségeket is.
4.3. Az eladó nem kér előleget vagy más hasonló fizetést a vevőtől. Ez nem érinti a szerződési feltételek 4.6 pontjában foglaltakat, amelyek az áru vételárának előzetes fizetési kötelezettségére vonatkoznak.
4.4. Készpénzes vagy utánvétes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor esedékes. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 14 napon belül esedékes.
4.5. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a változó fizetési jel megjelölésével együtt megfizetni. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő vételár fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a megfelelő összeg jóváírásra kerül az eladó számláján.

4.6. Az eladó jogosult, különösen abban az esetben, ha a vevő nem ad további visszaigazolást a megrendelésről (3.6. pont), hogy a teljes vételár megfizetését követelje, mielőtt az árut elküldi a vevőnek. A Ptk. 2119. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

4.7. Az áruk árából az eladó által a vevőnek adott kedvezmények egymással nem vonhatók össze.

4.8. Ha az üzleti kapcsolatokban bevett, vagy általánosan kötelező jogszabály előírja, az eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített fizetésekről adóbizonylatot - számlát - állít ki a vevőnek. Az eladó az általános forgalmi adó fizetője. Adóbizonylat – az eladó az áru árának megfizetése után állítja ki a vevőnek a számlát, és elektronikus formában elküldi a vevő e-mail címére.

4.9. Az adásvételi nyilvántartási törvény szerint az eladó köteles nyugtát kiállítani a vevőnek. Ezzel egyidejűleg köteles a beérkezett eladásokat az adóügyintézőnél online nyilvántartani; műszaki hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

5. ELÁLLÁS A VÉTELI SZERZŐDÉSBŐL

5.1. A vevő tudomásul veszi, hogy a Ptk. 1837. §-a szerint nem állhat el többek között a vevő kívánsága szerint vagy személye érdekében módosított termékértékesítési szerződéstől, gyors romlásnak kitett áruk, valamint olyan áruk szállítására vonatkozó adásvételi szerződésből, amelyek a kiszállítást követően visszafordíthatatlanul összekeveredtek más árukkal, a zárt csomagolású áru szállítására vonatkozó adásvételi szerződésből, amelyet a fogyasztó eltávolított a csomagolást és higiéniai okokból nem küldhető vissza, valamint hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program szállítására vonatkozó adásvételi szerződésből, ha azok eredeti csomagolását megsértette.

5.2. Ha nem a szerződési feltételek 5.1. pontjában említett esetről van szó, vagy más olyan esetről, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől a 1829. § (1) bekezdése szerint. a Polgári Törvénykönyv szerint az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül, míg abban az esetben, ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több alkatrész szállítása, ez az időszak az áru átvételének napjától számít. utolsó áruszállítás. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül meg kell küldeni az eladónak. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő az eladó által biztosított formanyomtatvány mintát használhatja, amely a feltételek mellékletét képezi. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vevő elküldheti többek között az eladó telephelyének címére vagy az eladó e-mail címére az info@valmio.hu

5.3. Az adásvételi szerződéstől a feltételek 5.2 pontja szerinti elállás esetén az adásvételi szerződés kezdettől fogva eláll. Az árut a vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállásának az eladóhoz történő kézbesítésétől számított tizennégy (14) napon belül vissza kell küldenie az eladónak. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a vevő viseli az áru eladóhoz történő visszaküldésének költségeit, még akkor is, ha az árut jellegéből adódóan a szokásos postai úton nem lehet visszaküldeni.

5.4. Az adásvételi szerződéstől a szerződési feltételek 5.2. pontja szerinti elállás esetén az eladó a vevőtől átvett pénzeszközt a vevő adásvételi szerződéstől való elállásától számított tizennégy (14) napon belül köteles visszaadni. ahogy az eladó megkapta őket a vevőtől. Az eladó az áru vevő általi visszaküldésekor vagy más módon is jogosult a vevő által nyújtott teljesítményt visszaadni, ha a vevő ehhez hozzájárul, és ez a vevőt többletköltséggel nem terheli. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzt visszaadni a vevőnek, mielőtt a vevő visszaküldi neki az árut, vagy bizonyítja, hogy az árut elküldte az eladónak.

5.5. Az eladó jogosult az áruban okozott kár megtérítési igényét egyoldalúan beszámítani a vevő vételár-visszatérítési igényével.

5.6. Azokban az esetekben, amikor a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől a Ptk. 1829. § (1) bekezdése szerint, az eladó is jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni, egészen az áru átvételéig. a vevő által. Ebben az esetben az eladó a vételárat indokolatlan késedelem nélkül, készpénz nélkül, a vevő által megjelölt számlára visszatéríti a vevőnek.

5.7. Ha az áruval együtt ajándékot is átadnak a vevőnek, az eladó és a vevő között az ajándékozási szerződés azzal a felmondási feltétellel jön létre, hogy ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozásra vonatkozó ajándékozási szerződés hatályát veszti, a vevő köteles az átadott ajándékot az áruval együtt az eladónak visszaadni.

5.8. Bármely Valmio s.r.o. termék monogram vagy egyéb személyre szabás nélkül a kézbesítéstől számított 14 napon belül visszaküldheti vagy másra cserélheti (Figyelem -) Ahhoz, hogy a terméket vissza tudjuk téríteni vagy másra cserélni, használaton kívül, eredeti állapotában kell visszaküldeni. Vannak helyzetek, amikor sajnos a teljes visszatérítés nem lehetséges. Ez vonatkozik azokra a termékekre, amelyek más állapotban érkeznek vissza hozzánk, a sérült termékekre, a mi hibánkból megsérült termékekre vagy a kiszállítást követő 14 napon túl visszaküldött termékekre.
A terméket az alábbi címre kérjük elküldeni:
VALMIO s.r.o.
Stará Kysibelská 585/23
Karlovy Vary 4
360 01
telefon +420 601 001 585

6. ÁRUK SZÁLLÍTÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA

6.1. Abban az esetben, ha egy szállítási módot a vevő külön kérése alapján kötnek meg, a vevő viseli az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos kockázatot és minden többletköltséget.

6.2. Ha az adásvételi szerződés szerint az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre leszállítani, úgy a vevő köteles az árut átvételkor átvenni.

6.3. Abban az esetben, ha a vevő részéről felmerült okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottaktól eltérő módon szükséges leszállítani, a vevő köteles megfizetni az áru ismételt leszállításával járó költségeket. , vagy más szállítási módhoz kapcsolódó költségek.

6.4. A Vevő az áru fuvarozótól történő átvételekor köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. A küldeménybe való jogosulatlan behatolásra utaló csomagolási sérülés megállapítása esetén a vevőnek nem kell átvennie a szállítmányt a szállítmányozótól.

6.5. A felek további jogait és kötelezettségeit az áruszállítás során az eladó speciális szállítási feltételei szabályozhatják, ha azt az eladó kiadta.

7. HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ JOG

7.1. A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire a vonatkozó általánosan kötelező jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925. §-ának, 2099-2117. §-ának és 2161-2174. §-ának rendelkezései) az irányadók. A fogyasztóvédelemről szóló 634/1992.

7.2. Az eladó felelősséggel tartozik a vevő felé, hogy az áru átvételkor hibátlan. Az eladó különösen felelős a vevő felé azért, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette az árut:

7.2.1. az áru rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekben a felek megállapodtak, megállapodás hiányában pedig azokkal a tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyeket az eladó vagy a gyártó leírt, vagy amelyeket a vevő az áru jellegére tekintettel és a reklám alapján elvárt. általuk végrehajtott,

7.2.2. az áru alkalmas arra a célra, amelyet az eladó a használatukra vonatkozóan megjelöl, vagy amelyre az ilyen típusú árukat általában használják,

7.2.3. az áru minősége vagy kialakítása megfelel a szerződött mintának vagy modellnek, ha a minőséget vagy kivitelt a szerződéses minta vagy modell szerint határozták meg,

7.2.4. az áru a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban és

7.2.5. az áru megfelel a jogszabályi előírásoknak.

7.3. A Kereskedelmi feltételek 7.2 pontjában foglalt rendelkezések nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített árukra olyan hibára, amelyre alacsonyabb áron állapodtak meg, az áru szokásos használatból eredő kopására, abban az esetben, ha a használt áru olyan hibája, amely megfelel az áru vevő általi átvételekor fennálló használati vagy elhasználódási fokának, vagy ha ez az áru jellegéből következik.

7.4. Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, úgy tekintjük, hogy az áru már az átvételkor hibás volt. A vásárló a fogyasztási cikken keletkezett hibából eredő jogát az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül jogosult gyakorolni.

7.5. A hibás teljesítéshez való jogát a vevő gyakorolja az eladóval annak telephelyének címén, ahol a reklamáció elfogadása az értékesített áruk köre tekintetében lehetséges, esetleg a székhelyen vagy a telephelyen is.

7.6. A feleknek az eladó hibafelelősségével kapcsolatos további jogait és kötelezettségeit az eladó reklamációs eljárása szabályozhatja.

8. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1. A vevő az áru teljes vételárának megfizetésével szerzi meg az áru tulajdonjogát.

8.2. A vevővel kapcsolatban az eladót nem köti semmilyen magatartási kódex az 1826. § (1) bekezdése értelmében. e) pontja alapján a Ptk.

8.3. Az eladó a fogyasztói panaszokat az info@valmio.hu email címen kezeli, a vevő panaszkezeléséről az eladó a vásárló e-mail címére küld tájékoztatást.

8.4. Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezése a Cseh Kereskedelmi Felügyelet feladata, melynek székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, azonosító: 000 20 869, internetcím: https:/ /adr.coi.cz/cs. A http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található online vitarendezési platform használható az eladó és a vevő közötti, az adásvételi szerződésből eredő viták rendezésére.

8.5. A Cseh Köztársaság Európai Fogyasztói Központja, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, internetcím: http://www.evropskyspotrebitel.cz az Európai Parlament és a Tanács (EU) rendelete értelmében a kapcsolattartó pont Az online fogyasztói vitarendezésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 2013. május 21-i 524/2013 sz.

8.6. Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést a hatáskörébe tartozó illetékes kereskedelmi iroda végzi. A Személyes Adatvédelmi Hivatal felügyeli a személyes adatok védelmét. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet meghatározott körben felügyeli a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény betartását.

8.7. A vevő ezennel átvállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a Ptk. 1765. § (2) bekezdése értelmében.

9. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

9.1. Az Ön tájékoztatási kötelezettsége a vásárlóval szemben a természetes személyek személyes adatok kezelésével kapcsolatos védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke értelmében. a 95/46/EK irányelv (a személyes adatok védelméről szóló általános rendelet) (a továbbiakban: GDPR rendelet) hatályon kívül helyezése a vásárló személyes adatainak az adásvételi szerződés teljesítése céljából történő kezelésével kapcsolatban, abból a célból. A jelen szerződés megtárgyalása és az eladó közkötelezettségei teljesítése érdekében az eladó azt külön okirat útján teljesíti.

10. KERESKEDELMI ÜZENETEK KÜLDÉSE ÉS COOKIE-K TÁROLÁSA

10.1. A vevő beleegyezik abba, hogy az eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzletével kapcsolatos információkat a vevő e-mail címére küldjön, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az eladó üzleti kommunikációt küldjön a vevő e-mail címére. Az eladó a GDPR rendelet 13. cikkében foglalt, a vásárló személyes adatainak üzleti kommunikáció küldése céljából történő kezelésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségét a vásárlóval szemben külön dokumentumon keresztül teljesíti.

10.2. A vevő beleegyezik, hogy úgynevezett cookie-kat tároljon számítógépén. Abban az esetben, ha lehetőség van a weboldalon történő vásárlásra és az eladó adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítésére anélkül, hogy a vevő számítógépén úgynevezett cookie-k kerülnének tárolásra, a vásárló az előző mondat szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja. .

11. SZÁLLÍTÁS

11.1. A vevő email címére kézbesíthető.

11.2. Kézbesítettnek kell tekinteni azokat az értesítéseket is, amelyek átvételét a címzett megtagadta, és amelyeket a tárolási időn belül nem vettek át, vagy amelyeket kézbesíthetetlenként küldtek vissza.

11.3. A szerződő felek rendszeres levelezést küldhetnek egymásnak e-mailben, a vevő felhasználói fiókjában megadott vagy a vevő által a megrendelésben megadott e-mail címre, ill. az eladó honlapján feltüntetett címre.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1. Ha az adásvételi szerződéssel létrejött kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Az előző mondat szerinti jogválasztással a fogyasztó vevőt nem fosztják meg a jogrend azon rendelkezései által biztosított védelemtől, amelytől szerződésben nem lehet eltérni, és amely hiányában a jogválasztást egyébként a szerződéses szerződésekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének rendelkezései szerint alkalmaznák. kötelezettségek (Róma I.).

12.2. Ha a feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy azzá válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

12.3. Az adásvételi szerződést a feltételekkel együtt az eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

12.4. A feltételek melléklete az adásvételi szerződéstől való elállási formanyomtatvány mintája.

12.5. Az eladó elérhetőségei: szállítási cím:

VALMIO s.r.o.
Stará Kysibelská 585/23
Karlovy Vary 4
360 01
telefon +420 601 001 585
email: info@valmio.hu